Перспективи розвитку промислового туризму у Кривому Розі

З огляду на сучасні тенденції економічного розвитку, потужний промисловий потенціал нашого міста та необхідність диверсифікації економіки, промисловий туризм постає як нове перспективне явище, здатне перетворити Кривий Ріг на туристичний центр .

 

Цей вибір цілком обґрунтований, адже наше місто має багату індустріальну спадщину – понад 250 промислових об’єктів, серед яких шахти, кар’єри, відвали, штольні, штреки, гезенки, залишки гідротехнічних споруд, фрагменти стародавніх гірничопромислових ландшафтів, робочих поселень і т.д.

Світова практика розвитку промислового туризму - це цифри, які говорять самі за себе: у Франції близько 1700 компаній пропонують екскурсії на виробничі об’єкти, в Англії шоколадну фабрику Кедберрі відвідують щороку 400 000 чоловік; улюбленими місцями туристів стали заводи BMW, Audi, тематичний парк Volkswagens Autostadt в Німеччині, Legoland в Данії та ін.

Потенціал Кривого Рогу в даному напрямку значно більший, про що свідчать результати досліджень науковців - доцента Казакова В.Л., кандидата географічних наук, завідувача кафедри фізичної географії, краєзнавства і туризму Криворізького національного університету та старшого викладача тієї ж кафедри Пацюк В.С. кандидата географічних наук, які детально проаналізували ресурсну базу Криворіжжя, виділили найбільш привабливі індустріальні об’єкти та обґрунтували доцільність розвитку даної галузі у місті.

Розвиток промислового туризму – це складова маркетингової стратегії Кривого Рогу, дієвий засіб створення привабливого бренду міста та залучення інвестицій.

До складу робочої групи з питання розробки Програми розвитку промислового туризму у Кривому Розі на 2013-2015 роки увійшли представники міськвиконкому, Інституту розвитку міста, промислових підприємств міста, туристичних агенцій, закладів культури, Криворізького національного університету.

В результаті активної роботи члени робочої групи провели ряд засідань, підготували матеріали презентацій та доповідей, розробили основні положення Програми та заходи, що включають аудит наявних туристичних ресурсів, розробку екскурсійних маршрутів, розвиток туристичної інфраструктури, рекламно-інформаційне забезпечення та ін.

11 січня 2013 р у приміщенні міськвиконкому відбулося заключне засідання, під час якого був остаточно затверджений повний перелік заходів Програми, згідно якого найближчим часом планується запуск тримовного Інтернет-ресурсу “Промисловий туризм у Криворізькому регіоні” та видання «Енциклопедії індустріального туризму Криворізького регіону».

 Реалізацією Програми розвитку промислового туризму буде створення сучасної туристичної інфраструктури, позиціонування Кривого Рогу як центру промислового туризму, популяризація індустріальних об’єктів, створення привабливого інвестиційного іміджу міста, збільшення надходжень у місцевий бюджет, нові робочі місця.

 Отже, в недалекому майбутньому Кривий Ріг може стати сучасним центром промислового туризму.